Gaullin - Wait

  • Dwin - LaLaLaLaLa (Gaullin Remix)
  • The Neighbourhood - Sweater Weather (Gaullin Remix)
  • Chase & Status - Time (Gaullin & EveBei Cover)
  • Gaullin x HGZ - Over You
  • Gaullin - We Can
  • Swedish House Mafia - Leave The World Behind (Gaullin & Dwin Remake)
  • Gaullin - Your Love